พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร มทภ.2 ได้จัดการประชุมชี้แจงและรั บมอบนโยบายการดำเนินงานรักษา ความมั่นคงภายในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2554 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา