ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมอันดีงามของชาวไทย กองทำภาคที่ 2 โดยดำริห์ พลโทชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้จัดให้มีการทำบุญ บำเพ็ญกุศลร่วมกัน พร้อมทั้งขอน้อรับพรจากผู้ใหญ่ที่เครารพนับถือ โดยพิธีทำบุญตักบาตร ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี และพิธีอวยพร ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(1) ผู้แทน ผบ.ศปก.ทบ. พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ทภ.2 และอ่านสารอวยพรปีใหม่ ของ ผบ.ศปก.ทบ. ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่ ทภ.2 โดยมี พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง ผบ.ศปก.ทภ.2 ให้การต้อนรับและมอบกระเช้าดอกไม้ และรับมอบของขวัญจากผู้แทน ผบ.ศปก.ทบ. ณ บริเวณลานสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ กองทัพภาคที่ ๒ พร้อม พระราชวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดพายัพ (พระอารมหลวง) และ พลโทชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณเรวดี ภู่ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ กองทัพภาคที่ ๒ นำโดย พลโทชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณเรวดี ภู่ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ นำคณะข้าราชการในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร ณ บริเวณลานสโมสรร่วมเริงไชยค่ายสุรนารี
.

   
มทภ.2 วางมาลาวันกองทัพไทย ประจำปี 2557

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2557

กองทัพภาคที่ ๒ ถวายพระพร

มทภ.2 ตรวจเยี่ยม พล.ร.3

กีฬาสัมพันธ์ ทภ.2

มทภ.2 ทอดกฐินวัดหัวสะพาน จว.น.ม

มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกและพบปะทหารใหม่

มทภ.2 เปิดร้านจำหน่ายสินค้าสมาคมแม่บ้าน ทภ.2

ทภ.2 จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ

พิธีมอบทุนมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์

   
   ดาวน์โหลดยอดโบนัสสถานภาพกำลังพล ของ ทภ.๒ และ นขต. ณ ๑ ก.ย.๕๕
   ประกาศศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการลาดตระเวนแสดงกำลังทางบก แผนงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งวดที่ ๑
   ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงานสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
   ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ
   มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   งานวิจัยศูนย์เด็กเล็ก ทภ.2
   กิจกรรม ภารกิจ ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.2
   Download logo ทภ.2(สีทอง)
   โครงการฟื้นฟูขุดลอกคลอง ลำราง พื้นที่ประสบภัย
   Download  คู่มือการติดตามการประเมินผล โครงการ ฯ
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในความรับผิดชอบของ ทภ.2
    ร่างประกาศ TOR กองทัพภาคที่ 2
     คำสั่งปรับย้าย ทบ.(สัญญาบัตร)
     คำสั่งปรับย้าย ทบ.(ประทวน)
    หมายเลขโทรศัพท์ ทบ,ทภ.2  
    ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ทภ.2 (ภายใน จังหวัดนคราชสีมา) 
    ระบบ mis กำหนดการใช้ห้องประชุม บก.ทภ.2  
 
   ผบ.ทบ. ให้ทหารตั้งใจทำงาน พัฒนาองค์กร พร้อมสร้างความรักความสามัคคี
   รายชื่อหน่วยที่จัดตั้งค่ายฝึกโครงการ "ค่ายเยาวชนรักชาติ"
   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเงินกู้ อทบ.(แบบใหม่) หรือ  คลิ๊กที่นี่
   
     National Single Window คืออะไร
     พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
     ความรู้เรื่องกฎหมายทหาร
    กฎหมายควรรู้ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน
     พระราชอำนาจ
     ห้องสมุดออนไลน์
    แผนแม่บท
    เครือข่ายกองทัพบก

 

 

กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
พัฒนาเว็บไซด์โดย ศกม.ฯ ทภ.2/ส.พัน.22
e-mail : misarmy2@gmail.com
 

 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 
Free Hit Counter
facebook ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2