รายชื่อม้าวันเสาร์ที่ 31 ธ.ค.54
    ผลการแข่งวันอาทิตย์ที่ 25 ธ.ค.54
    ผลการแข่งวันเสาร์ที่ 17 ธ.ค.54
    ผลการแข่งม้าวันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค.54
    ผลการแข่งม้าวันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค.54
    ผลแข่งนัดพิเศษวันเสาร์ที่ 26 พ.ย.54
    ผลการแข่งม้าวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.54
    ผลการแข่งม้าวันเสาร์ที่ 12พ.ย.54
    ผลการแข่งม้าวันเสาร์ที่ 5พ.ย.54
    ผลการแข่งม้าวันเสาร์ที่ 29 ต.ค.54
    ผลการแข่งม้าวันเสาร์ที่ 22 ต.ค.54
     more...
 
 
   รวมวีดีโอแข่งม้าชิงถ้วย ณ สนามม้านคราชสีมา
   ระเบียบสนามกีฬาทหารเกี่ยวกับการแข่งม้า
   ระเบียบสนามกีฬาทหารเกี่ยวกับการแข่งม้าเทศ
   รายชื่อคอกม้ายอดเยี่ยม/รายชื่อผู้ขี่ม้ายอดเยี่ยม 2553

ผลการแข่งม้าประจำวันเสาร์ที่ 17 ธ.ค.54 (ครั้งที่ 50/54)
จัดโดยทหารผ่านศึก ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ
- การแข่งเสร็จสิ้นเวลา 18.10 น
.
เรื่องเพื่อทราบ

1. สนามกีฬาทหารจะทำการวัดม้าใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ในวันอังคารที่ 27 ธ.ค.54 สอบถามรายละเอียด ที่แผนกทะเบียนฯ
2
. ม้าที่ไม่ลงแข่งในสนามกีฬาทหารเกิน 60 วัน กรรมการฯ จะปรับชั้นแข่งตามสนามกรุงเทพฯ หรือตามความ เหมาะสม (เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม จะปรับเมื่อแฮนดิแคปที่สนามกรุงเทพฯ ออกแล้ว)

ห้ามผู้ขี่ม้า
1.นายรักสัจจะ เสละจันทร์ (30 ต.ค.-28 ธ.ค.54) 2.นายไพฑูรย์ ตรีรัตน์ (5 ธ.ค54.-3 ม.ค.55)
3.นายมังกร หลวงพล (12 ธ.ค.54-10 ม.ค.55) 4.นายนำทรัพย์ สอนเจริญ (13 พ.ย.54-11 ม.ค.55)
5.นายภานุพงษ์ บุญเจริญ (20 พ.ย.54-18 ม.ค.55) 6.นายชินวุฒิ กาดนอก (5 ธ.ค54.-3 ม.ค.55)
7.นายเดชศักดา ขุสุวรรณ(12 ธ.ค.54.- 10 มี.ค.55)  

     
สนามกีฬาทหารจังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-3716 ,0-4425-5530-9 ทบ.22097
koratracecourse@yahoo.com
 

เดือน พฤศจิกายน 54
เสาร์ที่5 นัดปกติ(ท) 31.5
เสาร์ที่ 12 นัดปกติ(อ) 31.5
เสาร์ที่ 19 นัดปกติ(ผ) 31.5
เสาร์ที่ 2ุ6 นัดปกติ(ส) 31.5

เดือน ธันวาคม 54
อาทิตย์ที่ 4 นัดปกติ(อ) 31.5
อาทิตย์ที่ 11 นัดปกติ(ท) 31.5
เสาร์ที่ 17 นัดปกติ(ผ) 31.5
อาทิตย์ที่ 25 นัดปกติ(อ) 31.5
เสาร์ที่ 31 นัดปกติ(ส) 31.5
 
ประจำปี2554(ถึง 17 ธ.ค.54)
ชื่อคอก
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
โพธิ์ทอง
20
15
15
ภิญโญยิ่ง
20
11
10
กิ่งแก้ว
17
14
15
ก้องวราวุฒิ
14
17
24
วาเลนติโน่
12
17
12
 
ประจำปี2554(ถึง 17 ธ.ค.54)
ชื่อผู้ขี่ม้า
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
นายสุริยชัย
37
25
22
นายวิษณุกรณ์
22
16
12
นายนำศักดิ์
18
9
7
นายโชคศรีนิล
15
22
25
นายพระจันทร์ฉาย
14
14
11
 
 
....
 
Free Hit Couner
.