MENU

ค่ายบดินเดชา

 • ข้อมูลชื่อค่ายพร้อมที่ตั้ง         :     กรมทหารราบที่ ๑๖  ค่ายบดินทรเดชา   ตำบลเดิด   อำเภอเมือง   จังหวัดยโสธร   รหัสไปรษณีย์   ๓๕๐๐๐

กล่องข้อความ:

 • ประวัติกรมทหารราบที่ ๑๖

กรมทหารราบที่ ๑๖  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖      โดยมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านเดิด    ตำบลเดิด    อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร    ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดกล้า ฯ   พระราชทานนามค่ายทหาร ของ กรมทหารราบที่ ๑๖   แห่งนี้ว่า     “ ค่ายบดินทรเดชา  ”   อันหมายถึง  เจ้าพระยาบดินทรเดชา   (  สิงห์    สิงหเสนี  )    ยอดมหาบุรุษรัตนอาชาไนย ผู้เป็นขุนพลแก้วคู่พระทัย    ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่   และความผูกพันกับเมืองยโสธร แต่อดีตยาวนานนับ ๗ ปี        กรมทหารราบที่ ๑๖  จัดเป็นหน่วยกำลังรบหลักของ กองพลทหารราบที่ ๖ โดยมีหน่วยรอง  และหน่วยขึ้นตรง  ดังนี้.-

 • กองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖
 • กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ ๑๖
 • หมวดต่อสู้รถถังถัง กรมทหารราบที่ ๑๖
 • กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๖
 • กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๖
 •  กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๖

สำหรับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๖   มีที่ตั้งอยู่ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  
๓. แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
            ๓.๑ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา  ( สิงห์  สิงหเสนี  )
 
    เจ้าพระยาบดินทรเดชา ( สิงห์  สิงหเสนี )
    เกิดเมื่อปีระกา พุทธศักราช  ๒๓๒๐  ในรัชสมัยกรุง ธนบุรี  เริ่มรับราชการถวายตัวเป็นจางวางมหาดเล็ก ในสมัยรัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร์ ท่านรับกล่องข้อความ: ราชการ
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และจงรักภักดี จึงได้รับพระราชทานยศตำแหน่งสูงขึ้นโดยลำดับ จนมีบรรดาศักดิ์ เป็นเจ้าพระยาบดินทรเดชา  ที่สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ในรัชกาลที่ ๓    เจ้าพระยาบดินทรเดชา  เป็นหนึ่งในแก้วห้าประการ ของแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  คือ เป็นขุนพลแก้ว หมายถึง แม่ทัพที่คอยปกป้องพระราชอาณาเขตให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรู
เจ้าพระยาบดินทรเดชา ( สิงห์  สิงหเสนี )  เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่  ทำการรบอย่างมีสติ มีปฏิภาณไหวพริบ  ใช้เล่ห์กลศึกลึกซึ้ง  เป็นผู้นำที่มีความอดทนสูง  แม้ตัวถูกอาวุธบาดเจ็บหรือป่วยไข้ ก็มิได้แสดงความย่อท้อและท้อถอย  จนเป็นที่เกรงขามต่ออริราชศัตรู  ท่านทำกิจการศึก ติดต่อยาวนานหลายปี  อยู่ในเมืองลาว  ประมาณ ๓ ปี และเมืองเขมร  อีก  ๑๔  ปี  เจ้าพระยาบดินทรเดชา  ( สิงห์    สิงหเสนี ) มีความผูกพันกับเมืองยโสธรแต่ครั้งในอดีต  เมื่อปีชวด พุทธศักราช ๒๓๗๑  ท่านได้ยกทัพไปตีเมืองจันทน์ ครั้งที่ ๒  โดยยกทัพเคลื่อนพล ไปพักพลเพื่อวางแผนการรบและสะสมเสบียงอยู่ที่เมืองยโสธรอยู่นานถึง  ๗  ปี  เนื่องจากเห็นว่า  เมืองยโสธรมีข้าวปลาอุดมสมบูรณ์  ผู้คนมั่งคั่ง  มีความสามัคคีจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองและราชบัลลังก์
กล่องข้อความ: กล่องข้อความ:

            ตามตำนานของเมืองยโสธร ระบุว่าก่อนที่ท่านจะเคลื่อน    พลยกทัพไปตีเมืองจันทน์   ได้ขอให้พระครูวชิระ   พระผู้เรืองวิทยาคมของเมืองยโสธรสมัยนั้น ทำพิธีตัดไม้ข่มนามในพื้นที่ พักพล  ต่อมาครั้นเมื่อ เจ้าพระยาบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี)  ชนะศึกกลับมาถึงเมืองยโสธรได้ให้เจ้าเมืองยโสธร สร้างเจดีย์เก้ายอด  และวัดขึ้นที่บริเวณที่พักพลดังกล่าว     ต่อมา   ก็คือ “  วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ ”    เจ้าพระยาบดินทรเดชา       ( สิงห์     สิงหเสนี )   รับราชการสนองเบื้องพระยุคลบาท   ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า  ฯ     ด้วยความจงรักภักดี  เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง จนถึง    วันอสัญกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๓๙๒ สิริอายุ  รวม  ๗๒  ปี ด้วยเกียรติยศอันยิ่งใหญ่    สมควรเป็นที่รู้จักจดจำและรำลึก ถึงวีรบุรุษนักรบกล้าของชาติไทย นั้นคือ เจ้าพระยาบดินทรเดชา ( สิงห์  สิงหเสนี )    ผู้เป็นต้นตระกูล   “  สิงหเสนี  ”   ทางกรมทหารราบที่ ๑๖ ร่วมกับทายาทตระกูลสิงหเสนี  จึงพร้อมใจกันประดิษฐานอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา      (สิงห์  สิงหเสนี)       ไว้  ณ  ค่ายทหารแห่งนี้  เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของกำลังพล ครอบครัวและชาวไทยทั่วหล้า          ประวัติอันเกริกเกียรติของ       เจ้าพระยาบดินทรเดชา     ( สิงห์   สิงหเสนี ) นี้ได้ประทับใจแก่เพื่อนทหารหาญทั้งหลาย ประจักษ์ว่า   การเกิดมาเป็นทหารนั้น   มิใช่เพื่อความสุขสันต์    หรรษา   เพราะพวกเราได้ปฏิญาณกันไว้แล้วว่า    “    ชีวิตของพวกเราพร้อมพลี  เพื่อพิทักษ์รักษาชาติ และราชบัลลังก์ ”
๓.๒ ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟค่ายบดินทรเดชา

กล่องข้อความ: กล่องข้อความ:
กล่องข้อความ: กล่องข้อความ:

 ๓.๓ สระว่ายน้ำ

กล่องข้อความ: กล่องข้อความ:
กล่องข้อความ: กล่องข้อความ:
กล่องข้อความ: กล่องข้อความ:

๓.๔ สนามยิงปืน

กล่องข้อความ: กล่องข้อความ:
กล่องข้อความ: กล่องข้อความ:
กล่องข้อความ: กล่องข้อความ:

๓.๖ ศูนย์การเรียนรู้

กล่องข้อความ: กล่องข้อความ:
กล่องข้อความ: กล่องข้อความ:
กล่องข้อความ: กล่องข้อความ: